S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.
Ok

Provozovatelem e-shopu je:
Lukáš Svoboda
Střemy 92, 277 34 Nebužely
tel: +420 777 887 000
napište nám
IČ: 10960058
Nejsme plátci DPH

S lítostí oznamujeme, že internetový antikvariát dočasně ukončil svou činnost. 

Termín opětovného spuštění prozatím není známý.


OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Lukáš Svoboda, se sídlem Střemy 92, 277 34 Nebužely, IČ: 10960058, zapsaný v živnostenském rejstříku, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.antikvariatminerva.cz.

 

1.  Úvodní ustanovení

1) Tyto Obchodní podmínky společnosti Lukáš Svoboda, se sídlem Střemy 92, 277 34 Nebužely, IČ: 10960058, zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.antikvariatminerva.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

3) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

4) Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazovány na webových stránkách internetového obchodu a kupující je oprávněn je pro svou potřebu archivovat.

2.  Obecná ustanovení

1) Nákup v internetovém obchodě nemůže být uskutečněn bez souhlasu zákazníka s těmito Obchodními podmínkami. V zájmu zákazníka je se s těmito Obchodními podmínkami seznámit před uskutečněním nákupu. Uskutečněním nákupu kupující souhlasí s těmito podmínkami a potvrzuje, že je s nimi pečlivě seznámen.

2) Kupující svým souhlasem s těmito Obchodními podmínkami bere na vědomí, že je mu v internetovém obchodě nabízeno zboží opotřebené (antikvární zboží) a jeho mírné opotřebení, způsobené zejména běžným používáním, nemusí být v jeho popisu uváděno.

3.  Uzavření kupní smlouvy

1) Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzením objednávky se rozumí odeslání potvrzujícího e-mailu, který obsahuje mimo jiné i shrnutí objednávky za účelem možnosti její kontroly a specifikaci způsobu platby a platebních údajů (číslo bankovního účtu, variabilní symbol) na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Na takto uzavřené kupní smlouvy se vztahuje právo odstoupit od smlouvy podle článku 5 a následujících článků těchto obchodních podmínek.

2) Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se pečlivě seznámil s těmito Obchodními podmínkami, že jim beze zbytku rozumí a že s nimi souhlasí. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

3) Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4) Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

5) Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky jsou závislé na běžné výši a tarifu poskytovatele telekomunikačních služeb používaných kupujícím. Tyto náklady nese v plné výši kupující.

6) Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu výslovný souhlas s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení ve smyslu ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku.

4.  Platební a dodací podmínky

1) Zboží je poskytováno za sjednanou cenu. Sjednanou cenou se rozumí cena platná a zveřejněná v internetovém obchodě v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že s výší kupní ceny souhlasí.

2) Platby kupujících je možné uskutečnit on-line platbou bankovní kartou, bankovním převodem nebo dobírkou při převzetí objednávky od přepravce.

3) Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle kupní smlouvy na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky. V potvrzení objednávky budou uvedeny i další platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol, splatnost, atd.).

4) Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, v jakém byly doručeny, nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení.
5) Objednávky v rámci České republiky jsou zasílány prostřednictvím České pošty. Objednávky mimo Českou Republiku jsou zasílány prostřednictvím Zásilkovny. Způsob dopravy si kupující zvolí sám při vyplňování objednávkového formuláře.

6) Specifikace a bližší popis platebních a dodacích podmínek je uveden v objednávkovém formuláři.

5.  Odstoupení od smlouvy kupujícím

1) Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku.

2) Kupující udělil prodávajícímu souhlas specifikovaný v čl. 3 odst. 7 těchto Obchodních a platebních podmínek s tím, že dodání zboží je možné před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení.

3) Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, nastanou-li podmínky uvedené v čl. 7 odst. 5 a 6 těchto Obchodních podmínek.

4) Odstoupit od smlouvy lze zasláním vyplněného formuláře na e-mail info@antikvariatminerva.cz nebo prostřednictvím listinné podoby na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

6.  Odstoupení od smlouvy prodávajícím

1) Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v případě zjevné chyby v ceně (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží v internetovém obchodě Azeret obvyklá).

2) V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu uhrazená částka převedena zpět na bankovní účet, z něhož bylo plnění uhrazeno, nejpozději do 30 dnů od stornování objednávky ze strany prodávajícího.

3) Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, nastanou-li podmínky uvedené v čl. 7 odst. 12 těchto Obchodních podmínek.

7.  Reklamace a práva z vadného plnění

1) Práva z odpovědnosti za vady z důvodu dodání nekvalitního zboží mohou být úspěšně uplatněna jen tehdy, pokud se zboží výrazně liší od náhledu, který je kupujícímu k dispozici pro zobrazení zboží před jeho nákupem, a to pouze tehdy liší-li se výrazně svou kvalitou. Kupující je povinen se přesvědčit před nákupem s pomocí náhledu kupovaného zboží, zda kvalita zobrazení odpovídá jeho představě. Zasláním objednávky kupující akceptuje kvalitu zobrazení, jak je patrná z náhledu zboží. Na pozdější reklamace z tohoto důvodu změny názoru kupujícího nelze brát zřetel s výjimkou důvodu uvedeného výše, tj. výrazného rozdílu v kvalitě zobrazení náhledu a originálem.

2) Na použité zboží není poskytována automatická záruka. U nových knih z naší nabídky je poskytována standardní záruka na výrobní vady, spojená s možností vrácení peněz či výměny za jiné zboží nebo jiný, bezvadný exemplář pokud je k dispozici skladem. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením knihy jejím používáním. Uplatnění reklamace je možné nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží.

3) Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasně prohlídce a dostatečné péči zjistit.

4) Ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží je kupující oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení kupní smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  1. a) odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodáním chybějící části zboží,
  2. b) přiměřenou slevu z kupní ceny,
  3. c) vrácení kupní ceny na základě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy.

Podstatné je takové porušení kupní smlouvy, o němž strana porušující kupní smlouvu již při uzavření kupní smlouvy věděla, nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

5) U vady, která znamená nepodstatné porušení kupní smlouvy je kupující oprávněn požadovat odstranění vady, není-li to nepřiměřené i dodáním nového zboží nebo poskytnout slevu z kupní ceny. Dokud kupující nezvolí, že požaduje slevu z kupní ceny, je prodávající oprávněn vadu odstranit poskytnutím nebo dodáním nového zboží nebo toho, co chybí. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit.

6) Odstranění vady dodáním nového zboží bez vad může kupující požadovat také v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží pro opakovaný výskyt vady nebo větší počet vad řádně užívat. V takovém případě může kupující od kupní smlouvy rovněž odstoupit.

7) Reklamaci uplatní kupující odesláním vyplněného formuláře, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek, spolu se zobrazením vady a popisem reklamované vady na e-mailovou adresu info@antikvariatminerva.cz nebo písemnou formou na adresu uvedenou ve formuláři. Lhůta třiceti dnů pro vyřízení reklamace běží ode dne doručení reklamace prodávajícímu. O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího e-mailovou zprávou. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení, které zašle na e-mailovou adresu kupujícího, uvedenou kupujícím ve formuláři, o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován a dále informace o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu zašle na e-mailovou adresu ve formuláři odůvodnění tohoto zamítnutí.

8) Na žádost kupujícího je prodávající povinen vystavit potvrzení, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění. Potvrzení zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího, uvedenou kupujícím ve formuláři.

9) Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

10) Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se kupující může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce, případně příslušný živnostenský úřad jako dozorové orgány státní správy. Dozorové orgány státní správy vyřizují mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

11) Dojde-li mezi prodávajícím a kupujícím ke sporu, může kupující požadovat jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá kupující České obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz).

12) Nepřevezme-li kupující zboží zaslané dobírkou při jeho dodání a zboží se prodávajícímu z tohoto důvodu vrátí zpět, aniž by kupující prodávajícímu sdělil důvod či stornoval objednávku, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody, spočívající v nákladech na dopravu a zabalení zboží, a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že nedojde k úhradě způsobené škody na základě výzvy prodávajícího do 14 dnů, souhlasí kupující s tím, že věc může být předána k řešení advokátní kanceláři včetně soudního vymáhání. Bude-li ze strany kupujícího požadováno opětovné zaslání zboží, je povinen uhradit náklady s tím spojené. Prodávající je v takovém případě oprávněn požadovat úhradu nákladů předem.

 

8.  Ochrana osobních údajů

1) Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště (a případně dodací adresa), identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4) Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5) Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7) Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8) V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  1. a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Více v Podmínky ochrany osobních údajů.

 

9.  Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1) Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2) Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.  Platnost, účinnost a změny Obchodních a platebních podmínek

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně provést změnu či aktualizaci těchto Obchodních a platebních podmínek. Nebude-li uvedeno jinak, nabudou změny a aktualizace platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.antikvariatminerva.cz.

 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 24.06.2022

NDYxOTF